Välkommen!

Citypsykiatrin är en privat psykiatrisk öppenvårdsmottagning som kan ses som ett komplement till landstingets psykiatri.

Mottagningen spänner över hela bredden av psykisk ohälsa inklusive neuropsykiatri. Däremot har vi inte möjlighet att ta emot ärenden som gäller läkarintyg för körkort avseende beroendeproblematik.