Samarbetspartners

IF Kognitiv terapi och konsult
Inger Forssell leg sjuksköterska/leg psykoterapeut
Västra Torggatan 11
652 25 Karlstad
Tel:  0765-581452

Legevisitten, Vårdcentralen Vålberg
Gällande körkortsärenden

Legevisitten, Vintergatans vårdcentral, Kristinehamn
Gällande körkortsärenden